Business

Bóng đá tự do là thời thượng ngày nay, nhưng nó đã phát triển như thế nào và ở đâu?

Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường thấy những người theo phong cách tự do biểu diễn một cách lố bịch và những thủ thuật và động thái tuyệt vời không chỉ trên quảng cáo truyền hình mà còn trên Internet. Bất cứ khi nào tôi chơi bóng với những người bạn đồng nghiệp …